Ngươi Không Phải Đại Thần, Ngươi Quá Tiểu Nhân Truyện hài hước